Saturday, 31/10/2020 - 21:30|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thượng Nung

TRƯỜNG PTDTBT THCS THƯỢNG NUNG CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM HỌC 2019 - 2020

TRƯỜNG PTDTBT THCS THƯỢNG NUNG CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM HỌC 2019 - 2020

Phụ lục số 1 Mẫu CKQ 01

Đơn vị công bố thông tin: Trường PTDTBT THCS Thượng Nung

- Tên Quỹ : Đội

- Địa chỉ: Xã Thượng Nung- Võ Nhai – Thái Nguyên

- Số điện thoại (nếu có):

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM: 2019-2020

Đơn vị: đồng

Các khoản thu

Số tiền

Sử dụng nguồn thu

Số tiền

1.Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang:

- Số tiền dự thu: 168 em x 50.000 đ

- Miễn: + Số HS: 1 em

- Giảm: + Số HS: 0 em

-Thất thu: + Số HS: 0 em

2. Số tiền thực thu: 158 em x 50.000đ

3. Số chưa thu: 10 em x 50.000đ

Tổng cộng:

 

 

Tồn quỹ cuối kỳ:

 

0

8.400.000

0

0

0

7.900.000

500.000

7.900.000

 

 

0

  • Đại hội liên đội năm học 2019-2020( ma két) - Đại hội liên đội: hoa quả, bánh kẹo, nước

- Tiền khen thưởng thi đua nề nếp học tập và hoa điểm tốt

- Hội thi trải nghiệm cắm hoa, bày mâm ngũ quả

- Mua hồ sơ sổ sách trang thiết bị đội

- Cháu ngoan bac hồ

- Chi đại hội cháu ngoan Bác Hồ, chi khen thưởng học sinh có thành tích trong học tập năm học 2019- 2020

Tổng cộng:

150.000

450.000

600.000

 

550.000

3.500.000

500.000

2.150.000

 

 

 

7.900.000

 

Tổng phụ trách đội

 

 

 

Lê Thị Hạnh Thu

Ngày 1 tháng 7 năm 2020

Trưởng ban quản lý quỹ

(Chủ tài khoản)

 

 

 

Ma Thị Luyến

 

     

Phụ lục số 1 Mẫu CKQ 01

Đơn vị công bố thông tin: Trường PTDTBT THCS Thượng Nung

- Tên Quỹ : Khuyến học

- Địa chỉ: Xã Thượng Nung- Võ Nhai – Thái Nguyên

- Số điện thoại (nếu có):

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM: 2019-2020

Đơn vị: đồng

Các khoản thu

Số tiền

Sử dụng nguồn thu

Số tiền

1.Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang:

- Số tiền dự thu:168 HS x 50.000 đ

- Miễn: + Số HS: 1 em

- Giảm: + Số HS: 0 em

-Thất thu: + Số HS: 0 em

2. Số tiền thực thu: 158 em x 50.000

Sô em chưa thu: 10 em

Tổng cộng:

 

Tồn quỹ cuối kỳ:

 

0

8.400.000 50.000

0

0

7.900.000

 

7.900.000

 

0

- Chi khen thưởng thi đua 20/11

- Chi khen thưởng học sinh đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh

- Chi khen thưởng cuối năm

 

 

 

 

Tổng chi:

690.000

700.000

6.510.000

 

 

 

 

7.900.000

 

Thủ quỹ

 

 

 

 

Đỗ Thùy Liên

Ngày 01 tháng 7 năm 2020

Trưởng ban quản lý quỹ

(Chủ tài khoản)

 

 

 

 

Ma Thị Luyến

 

     

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 6
Tháng 10 : 331
Năm 2020 : 3.294